Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNoemiJustine NoemiJustine
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoemiJustine NoemiJustine
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viawhateva whateva
podaruj mi coś, czego nie zdobędę sama a wtedy ja szepnę Ci - 
możesz mnie dotknąć
może pozwolę Ci, byś ze mną budził się może powiem Ci, jakie lubię wino może pozwolę Ci zapalić świeczkę,  gdy w pewną zimową noc zgaśnie światło
— Hey, Chyba
Reposted fromspes spes viaNoemiJustine NoemiJustine
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viaNoemiJustine NoemiJustine
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viaNoemiJustine NoemiJustine
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vianoicoztego noicoztego

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viawhateva whateva
9769 849a
Reposted fromnervure nervure viawhateva whateva
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
- Nie przeraża Cię myśl, że nie będziesz już mógł zaliczać innych dziewczyn?
- Ja już znalazłem tą, którą chcę zaliczać.
— kochane takie trochę
Reposted fromcappaque cappaque viaNoemiJustine NoemiJustine
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaNoemiJustine NoemiJustine
7469 157f
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viawhateva whateva
1850 1951 500
Rafał Wojaczek
Reposted fromwynne wynne viaNoemiJustine NoemiJustine
Gdziekolwiek idę, z Tobą chcę iść.
— Kult
Reposted frompsychodelik psychodelik viaNoemiJustine NoemiJustine
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaNoemiJustine NoemiJustine
Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem.
— Perwersje
Boże, fajnie Cię mieć.
— do ulubionego człowieka!
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl